Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 34.01 (28.06.2024)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows 7 i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.

SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 34.01 (28.06.2024)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 34.01b (16.05.2024)
F-K 34.01b (16.05.2024)
KSIĘGA 34.01b (16.05.2024)
RYCZAŁT 34.01d (28.06.2024)
VAT 34.01c (24.05.2024)
ROZRACHUNKI 34.01d (24.05.2024)
ŚRODKI TRWAŁE 34.01c (16.05.2024)
CRM 34.01b (16.05.2024)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 34.01f (28.06.2024)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 34.01f (28.06.2024)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 34.01f (28.06.2024)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 34.01f (28.06.2024)
Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(33.02) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 26.01.2024).


Technika Gliwice