Automatyczne rozpoznawanie faktur

System Skanuj.to jest rozwiązaniem służącym do odczytywania papierowych i elektronicznych dokumentów z opcją importu faktur do programu księgowego. Może być połączony z elektronicznym archiwum dokumentów dla biura i firmy.

Plik z dokumentami zeskanowanymi lub wygenerowanymi w PDF z programu do fakturowania dodajesz do aplikacji. Jeśli faktury otrzymujesz w wersji papierowej, nie musisz skanować każdej z nich pojedynczo. Za pomocą skanera z automatycznym podajnikiem skanujesz paczkę dokumentów do systemu rozpoznawania faktur. System podzieli plik na pojedyczne faktury i odczyta z nich dane: kontrahenta, numer, daty (wystawienia, zakończenia dostawy / wykonania usługi, termin płatności), pozycje towarowe oraz kwoty (netto, brutto i VAT w rozbiciu na stawki).
Faktury z systemu automatycznego rozpoznawania dokumentów mogą być zaczytane bezpośrednio do modułu VAT programu Firma, a następnie z rejestrów przesłane do księgowania i rozrachunków.
Więcej informacji na temat systemu Skanuj.to udzieli nasz Dział Handlowy.
Technika Gliwice