Ochrona danych osobowychObowiązująca Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późniejszymi zmianami) określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązki administratora danych, a także prawa osób, których dane dotyczą. W praktyce ustawa dotyczy wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe swoich klientów (obecnych i potencjalnych) oraz innych osób - w tym danych pracowników.

SOFT EKSPERT Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych. W ramach tej działalności oferujemy również usługi wdrażania procedur ochrony danych osobowych wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji oraz przygotowaniem wniosków zgłoszenia zbioru danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Oferta nasza obejmuje:
 • Analizę wstępną:
  • Określenie rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania (rodzaj danych i formy ich wykorzystywania).
  • Zdefiniowanie zbiorów danych osobowych.
  • Ocenę zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.) oraz organizacyjnych.
  • Ocenę posiadanej w przedsiębiorstwie dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, regulaminów, ewentualnej polityki bezpieczeństwa itp.
  • Określenie formy wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opracowanie niezbędnych dokumentów:
  • Określenie zakresu obowiązków i uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie.
  • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
  • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ustalenie zakresu i zasad udostępniania zbioru osobom trzecim - jeżeli przewidywane jest udostępnianie.
  • Określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Przygotowanie formularza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Przygotowanie wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych.
Technika Gliwice