FAQ » RAKS SQL1. Nadanie licencji czasowej

Po zakończeniu procesu zakładania bazy globalnej pojawi się okno Nadanie licencji.

Jeżeli posiadasz plik licencji, wybierz opcję Nadaj licencję ewaluacyjną (wczytaj z pliku), kliknij  i wskaż położenie pliku na dysku. Następnie kliknij .

2. Zakładanie firmy

Po wczytaniu pliku licencji pojawi się okno Firma. Założenie firmy w programie powoduje powstanie wirtualnego podmiotu gospodarczego, który będzie obiektem wszystkich działań w programie.

Aby założyć firmę wprowadź dane firmy w zakładce Dane podstawowe.
 

(info) Informacja: We wszystkich oknach programu należy wypełnić te pola, które są zaznaczone ciemniejszą ramką. Brak danych w tych polach uniemożliwi zapisanie zmian. Wypełnienie pól z jasną ramką nie jest wymagane.

(green star) Wskazówka: Wprowadzenie większej liczby danych będzie pozytywnie skutkowało w dalszych etapach pracy, ponieważ program będzie korzystał z danych w nich zawartych, na przykład zaczytując je do dokumentów.

 

3. Przejście do innych modułów

Aby zmienić moduł:

  1. W dolnej części okna Administrator kliknij w strzałkę .
     

  2. Z rozwijanej listy wybierz moduł, który chcesz uruchomić.
     

(info) Informacja: Podczas pierwszego uruchomienia każdego z modułów program będzie wymagał ustawienia parametrów potrzebnych do pracy w danym module. Wskazówki, dotyczące tych ustawień, znajdują się w rozdziałach Samouczka dla początkujących dotyczących kolejnych modułów.

Logowanie

Podczas kolejnych uruchomień programu jako pierwsze pojawi się okno logowania. Aby zalogować się do programu wybierz z rozwijanej listy moduł, w którym chcesz pracować i kliknij .

 

Technika Gliwice