Softekpert.pl oprogramowanie dla firm,
               usługi informatyczne,
                        sprzęt komputerowy
SOFT EKSPERT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16
zadzwoń: (32) 230-80-81
handlowy@softekspert.pl


Pobierz » FIRMA

SYSTEM FIRMA wersja 28.01 (21.03.2018)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


firma_full.exe
SYSTEM FIRMA uzupełnienia do wersji 28.01 (21.03.2018)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 28.01 (30.01.2018)
F-K 28.01 (30.01.2018)
KSIĘGA 28.01 (30.01.2018)
RYCZAŁT 28.01 (30.01.2018)
VAT 28.01e (21.03.2018)
ROZRACHUNKI 28.01 (30.01.2018)
ŚRODKI TRWAŁE 28.01 (30.01.2018)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 28.01b (22.02.2018)
CRM 28.01 (30.01.2018)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA (27.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 27.11.2017).


Pobierz » FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE wersja 28.01 (21.03.2018)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania na systemach operacyjnych Windows XP i późniejszych:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


instal.exe
SYSTEM FIRMA XBASE uzupełnienia do wersji 28.01 (21.03.2018)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
NADZORCA 28.01 (30.01.2018)
F-K 28.01 (30.01.2018)
KSIĘGA 28.01 (30.01.2018)
RYCZAŁT 28.01 (30.01.2018)
VAT 28.01e (21.03.2018)
ROZRACHUNKI 28.01 (30.01.2018)
ŚRODKI TRWAŁE 28.01 (30.01.2018)
CRM 28.01 (30.01.2018)
OBRÓT TOWAROWY - bez urz. fisk. 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - kasy fiskalne 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - FP 600 28.01b (22.02.2018)
OBRÓT TOWAROWY - DF 301 / THERMAL 28.01b (22.02.2018)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu FIRMA XBASE(27.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 27.11.2017).


Pobierz » miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT wersja 28.01 (27.02.2018)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


minieks_full.exe
SYSTEM miniEKSPERT uzupełnienia do wersji 28.01 (27.02.2018)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 28.01a (09.02.2018)
KADRY 28.01 (30.01.2018)
PŁACE 28.01 (30.01.2018)
DEKLARACJE 28.01a (09.02.2018)
ZASIŁKI 28.01 (30.01.2018)
BANK 28.01 (30.01.2018)
UMOWY ZLECENIA 28.01 (30.01.2018)
POMOST 28.01 (30.01.2018)
ALGORYTMY 28a (27.02.2018)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT (27.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 12.12.2017).


Pobierz » miniEKSPERT XBASE

SYSTEM miniEKSPERT XBASE wersja 28.01 (27.02.2018)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania:

  • W pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny),
  • W wersji demonstracyjnej,
  • W wersji ograniczonej czasowo (trial); pełna funkcjonalność przez 30 dni.

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


mxinstal.exe
SYSTEM miniEKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 28.01 (27.02.2018)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 28.01a (09.02.2018)
KADRY 28.01 (30.01.2018)
PŁACE 28.01 (30.01.2018)
DEKLARACJE 28.01a (09.02.2018)
ZASIŁKI 28.01 (30.01.2018)
BANK 28.01 (30.01.2018)
UMOWY ZLECENIA 28.01 (30.01.2018)
POMOST 28.01 (30.01.2018)
ALGORYTMY 28a (27.02.2018)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu miniEKSPERT XBASE(27.10) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 12.12.2017).


Pobierz » EKSPERT

SYSTEM EKSPERT wersja 27.12 (29.12.2017)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


ekspert_full.exe
SYSTEM EKSPERT uzupełnienia do wersji 27.12 (29.12.2017)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 27.12 (29.12.2017)
KADRY 27.12 (29.12.2017)
PŁACE 27.12 (29.12.2017)
DEKLARACJE 27.12 (29.12.2017)
ZASIŁKI 27.12 (29.12.2017)
BANK 27.12 (29.12.2017)
UMOWY ZLECENIA 27.12 (29.12.2017)
POMOST 27.12 (29.12.2017)
KARTA 27.12 (29.12.2017)
ARKUSZ 27.12 (29.12.2017)
INSTALATOR 27.12 (29.12.2017)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT (27.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 08.03.2017).


Pobierz » EKSPERT XBASE

SYSTEM EKSPERT XBASE wersja 27.12 (29.12.2017)

Zamieszczona wersja instalacyjna umożliwia instalację oprogramowania w pełnej lub aktualizacyjnej wersji (potrzebny jest ważny kod eksploatacyjny).

Wersja ta zawiera już wszystkie poprawki wymienione w dolnej części tabeli.


exinstal.exe
SYSTEM EKSPERT XBASE uzupełnienia do wersji 27.12 (29.12.2017)
MODUŁ WERSJA UZUPEŁNIENIE
MASTER 27.12 (29.12.2017)
KADRY 27.12 (29.12.2017)
PŁACE 27.12 (29.12.2017)
DEKLARACJE 27.12 (29.12.2017)
ZASIŁKI 27.12 (29.12.2017)
BANK 27.12 (29.12.2017)
UMOWY ZLECENIA 27.12 (29.12.2017)
POMOST 27.12 (29.12.2017)
KARTA 27.12 (29.12.2017)
ARKUSZ 27.12 (29.12.2017)
INSTALATOR 27.12 (29.12.2017)

Uzupełnienia do poprzedniej wersji systemu EKSPERT XBASE(27.01) można pobrać stąd (ostatnia aktualizacja: 07.04.2017).


Technika Gliwice