Softekpert.pl oprogramowanie dla firm,
               usługi informatyczne,
                        sprzęt komputerowy
SOFT EKSPERT Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16
zadzwoń: (32) 230-80-81
handlowy@softekspert.pl


SAFE Ekspert - program do szyfrowania danychProgram SAFE Ekspert przeznaczony jest do szyfrowania całych folderów znajdujących się w komputerze. Może się okazać szczególnie przydatny przy wdrażaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych (pkt V załącznika A do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.204r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych).

Minimalne wymagania sprzętowe:
Technika Gliwice